Nettseminar om fremmedspråkenes muligheter og utfordringer

UHR-Humaniora inviterer til nettseminar om utfordringer og muligheter for fremmedspråkfagene. Seminaret arrangeres 25. april. 

Nettverk verden samarbeid - Klikk for stort bildeUHR-Humaniora inviterer til nettseminar om utfordringer og muligheter for fremmedspråkfagene.

 

Fremmedspråkfagene står i en vanskelig situasjon i dag. Rekrutteringen er for svak, og mange studier sliter også med relativt høyt frafall fra studiene. Dette er et internasjonalt fenomen, noe som ikke gjør det enklere å se hva løsningen består i. Problemet bunner ikke i at det ikke er behov for høy kompetanse i fremmedspråk – både privat og offentlig sektor trenger denne kompetansen. 

Dette er et problem for det norske samfunnet – som kan stå uten viktig kompetanse om ikke noe gjøres for å bedre situasjonen. I en slik situasjon bør man imidlertid også vende blikket mot fagene selv, og stille spørsmålet om fagene er riktig innrettet for dagens samfunn og arbeidsliv.

I nettseminaret vil vi få innledninger fra:

  • Direktør Internasjonalt, privat eierskap og digitalisering off./næringsliv, NHO, Idar Kreutzer
  • Instituttleder Lars August Fodstad fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU
  • Instituttleder Christine Meklenborg Nilsen fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO
  • Instituttleder Martin Paulsen fra Institutt for fremmedspråk ved UiB
  • Administrerende direktør i næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian.

 

Ordstyrer for den etterfølgende debatten er leder for UHR-Humaniora, dekan Frode Helland.

Det vil bli mulighet for deltakerne å stille spørsmål.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Tid: 25. april kl. 8:30 – 10:00
Sted: Zoom 

Påmeldingsfristen var 24. april kl. 14.00

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01