Lærerutdanningskonferansen 2024: Lærerprofesjonen for fremtiden

Lærerutdanningskonferansen 2024 arrangeres 30. april. Konferansen arrangeres digitalt i Zoom.

Lærerutdanningskonferansen 2024 arrangeres 30. april. Årets konferanse er digital.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Program

09.00 Velkommen ved Hans Erik Lefdal (UHR-LU-AU) og Kaspara Halkjelsvik (leder Pedagogstudentene)

09.05 Lærerprofesjonen for fremtiden ved professor Eva Merete Bjerkholt (USN) 

09.30 Profesjonsmeldingen ved statssekretær Ivar B. Prestbakmo 

09.50 Kommentarer 

  • ved leder av UHR–Lærerutdanning dekan Asle Holthe
  • ved lærerstudent Gunn Eli Hjelle, GLU 5–10 HVL Bergen

10.10 Pause (deltagerne logger inn i parallellsesjonen de er påmeldt)

10.25: Parallellsesjoner med presentasjoner av eksempler fra lærerutdanningene

Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Lektorutdanning og PPU-A LUPE – PPU-Y – Yrkesfaglærerutdanning 
Leder: Karin Lilletun (UiA)Leder: Lin Ramberg (HiØ)Leder: Helene Hauge (NTNU)Leder: Laila Fauske (USN)

10.25–10.30
Velkommen til sesjonen/Karin

10.30–10.55
Kommentar til profesjonsmeldingen. 

Profesjonsmeldingen sett i lys av rapporten «Barnehagelærerrollen i et profesjons-perspektiv»

Professor Kjetil Børhaug UiB

10.55–11.40
Eksempler fra barnehage-lærerutdanningene

10.55–11.10
Profesjonsuke og profesjonssamtale

UiS
Vigdis Eidsvåg og Kjersti Lønning Velde 

11.10–11.25
Simulering som profesjonsretting i lærerutdanningene.

Et BLU/GLU samarbeidsprosjekt
Torhild Lillemark Høydalsvik, Aleksander Krogevoll   Høgskulen i Volda, Merete E. Lunde og Beate Lund HIØ 

11.25–11.40
Litterær leikverden som metode i barnehagelærer-utdanninga

USN
Åse Lund
Anne Line Bjerknes 

10.25–10.30 
Velkommen til sesjonen/ Lin

10.30–10.45
Helhetlig seksualundervisning i lærerutdanning

NTNU
Espen Hoff 
Stine H. Bang Svendsen 

 10.50–11.05
VR, utviklingssamtaler og profesjonsdanning 

HINN
Ingeborg Amundrud 
Dorthe Hagen 

11.10–11.25
Praksisbaserte masteroppgaver – et trepartssamarbeid 

OsloMet
Tuva Bjørkvold

11.25–11.40
Hva skjer når førsteårsstudenter får ansvar for å undervise førsteklassinger etter bare tre uker? 

UiS  
Hanne Egenæs Staurseth 
Ingri Jølbo 

10.25
Velkommen til sesjonen/Helene 

10.25–10.40
Undervisning i kontroversielle tema

Marie von der Lippe (UiB)

10.40–10.55
Profesjonsrelevans i lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Arne Sørensen (NORD)

10.55–11.10
Analyse av fremtidens lektorrolle for å gjøre pedagogikk-emnet mer profesjonsrelevant

UiT
Merete Saus 

11.10–11.25
Kontaktlærerrollen – brobygging mellom campus og praksisskole

NTNU
Kristina Karlgård 

Juliette Boks-Vlemmix 

11.25–11.40
Bruk av video i lærerutdanning: En praksisbasert lærerutdanningsdidaktikk

UiO
Inga Staal Jenset
Katrine Nesje  

 

Kl.10.25–10.30 Velkommen til sesjonen/ Laila

10.30–10.45
Demokratiske forskningspraksiser for mer demokratisk praksisopplæring?

Aksjonsforskning med praksistriaden i NIHs LUPE

Regine Haraldsen (NIH)

10.50–11.05
Profesjonsfelleskap – samarbeid om verksteder i lokale praksisskoler- LUPE 

USN
Morteza Amari 

11.10–11.25
KI i profesjons-perspektiv: muligheter og utfordringer i bildeskapende læringsprosesser -LUPE

TKD OsloMet
Kari Saasen Strand 

11.25–11.40
Refleksjon i erfaringsbasert læring, med forankring i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk - PPU-Y

LUI OsloMet
Petter Gulbrandsen

Marie Syverstad 

 

11.45 Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene som profesjonsutdanning  ved professor Lise Sandvik, NTNU

12.00 Avslutning ved Hans Erik Lefdal og Kaspara Halkjelsvik

Tid: Onsdag 30. april kl. 09.00–12.00
Sted: Digitalt (Zoom)

Påmelding

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23