Lanserte intensjonsavtale om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

Tirsdag 28. september 2021 ble intensjonsavtalen om samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning lansert ved en markering på Universitetet i Oslo.  

Tirsdag 28. september ble intensjonsavtalen om samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning lansert. Til stede var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og generalsekretær for UHR Alf Rasmussen. Aron B. Løsnes/UHR       

Avtalepartene var representert under lanseringen. Aron B. Løsnes/UHR Partene i avtalen består av Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet (UHR), samt parter fra arbeidslivet og frivillig sektor. Til stede under markeringen var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). UHR var representert ved generalsekretæren.

– UHR er universitets- og høyskolesektorens viktigste møteplass, hvor våre medlemsinstitusjoner kan dele både erfaringer og kunnskap. Våre strategiske enheter er viktige møteplasser hvor man på tvers av fag og sektorer kan diskutere utfordringer og muligheter. Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet for å se hvilke kompetansebehov som er viktige og hvordan man kan møte kompetansebehovet, sier Alf Rasmussen, generalsekretær i UHR.

Lanseringen ble markert med passende kake for anledningen. Aron B. Løsnes/UHR I henhold til intensjonsavtalen skal Universitets- og høgskolerådet bidra til å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes bidrag til økt arbeidslivsrelevans i studiene og behov for samarbeid med arbeidslivet. I tillegg skal UHR skape møteplasser mellom avtalepartene og bidra til erfaringsutveksling mellom utdanningsinstitusjonene.    

Avtalen er signert av Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet, LO Norge, NHO, Akademikerne, Unio, YS, Virke, Spekter, VOFO og KS.

Hele avtalen kan leses her.