– Kunnskap og gjensidig forståelse bygges gjennom internasjonalt samarbeid

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill på forslaget om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Lenke til innspillet i sin helhet er nederst i saken. 

Stortinget, regjeringen - Klikk for stort bildeUHR har sendt sitt innspill på forslaget om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Stortinget

Samfunnsutfordringene Norge står overfor er globale, og kunnskap og gjensidig forståelse bygges gjennom internasjonalt samarbeid. Pandemien viste hvor viktig kunnskap er for samfunnets beredskap og evne til å finne løsninger på en global krise.

De internasjonale studentene bidrar til et mer mangfoldig akademia, de er en berikelse for læringsmiljøet, bringer inn nye perspektiver og bidrar til økt kvalitet på utdanningene. Internasjonale studenter er også en viktig ressurs for å rekruttere kompetanse til et næringsliv med et stadig mer økende og prekært behov for kompetanse.

Færre internasjonale studenter kan resultere i nedleggelse av flere masterutdanninger som er svært relevante for norsk arbeidsliv. Statsråden har selv uttalt at «Norge kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger”. Da er ikke dette løsningen. De store utfordringene vi står foran, som klimakrisen, helse- og velferdsutfordringer, krig, migrasjon med mer, de løses ikke nasjonalt eller regionalt. De løses globalt!

Innføring av studieavgift er et brudd med lovnadene i Hurdalsplattformen om at alle skal ha lik rett til utdanning, uavhengig av økonomi og familiesituasjon. Forslaget rammer særlig samarbeidet med det globale sør. Flere institusjoner har studieprogram rettet mot det globale sør, som f.eks. global utvikling, global helse m.m. hvor det å ha en blanding av studenter fra land fra det globale sør og norske studenter er en premiss for selve studiet.

Les hele innspillet.