Krav om bruk av Statsbygg

I styremøtet 14. februar diskuterte UHRs styre kravet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at alle statlige virksomheter skal bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet.

Brev om å bruke Statsbygg som rådgiver i spørsmål om leie av lokale - Klikk for stort bildeBrev om bruk av Statsbygg som rådgiver
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Styret er bekymret for Statsbyggs dobbeltrolle som utleier og rådgiver. Dette kan gi dårligere markedsdynamikk og dermed dårligere vilkår for våre medlemsinstitusjoner ved leie av lokaler i det private markedet. Styret er videre bekymret for at dette kravet forserer den behandlingen som allerede er i gang knyttet til eierskap av bygg i UH-sektoren.

UHR vil be om en juridisk vurdering av de konkurranserettslige sidene av en slik ordning.