Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Krav om bruk av Statsbygg

I styremøtet 14. februar diskuterte UHRs styre kravet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at alle statlige virksomheter skal bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet. Styret er bekymret for Statsbyggs dobbeltrolle som utleier og rådgiver. Dette kan gi dårligere markedsdynamikk og dermed dårligere vilkår for våre medlemsinstitusjoner ved leie av lokaler i det private markedet. Styret er videre bekymret for at dette kravet forserer den behandlingen som allerede er i gang knyttet til eierskap av bygg i UH-sektoren.

Brev om å bruke Statsbygg som rådgiver i spørsmål om leie av lokale - Klikk for stort bildeBrev om bruk av Statsbygg som rådgiver 

UHR vil be om en juridisk vurdering av de konkurranserettslige sidene av en slik ordning.