Forsoning gjennom kunnskap – seminar om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Universitets- og høgskolerådet (UHR) inviterer til seminaret "Forsoning gjennom kunnskap" om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som arrangeres 31. oktober. 

Rapporten til sannhets- og forsoningskommisjonen. - Klikk for stort bildeRapporten til sannhets- og forsoningskommisjonen. Peter Mydske/Stortinget

 

Fornorskningsprosessen rammet enkeltpersoner, familier og samfunn. Hva er universiteter og høyskolers rolle for å gjøre fornorskingsprosessen og dens konsekvenser kjent og noe som angår alle? Hvordan går vi videre?

Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport beskriver de norske myndighetenes politikk og virksomhet overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, og viser hvordan fornorskningen har virket og foreslår tiltak som bidrar til forsoning. 

Vi vil diskutere spørsmålene med utgangspunkt i UH-institusjonens tre samfunnsoppdrag: utdanning, forskning og formidling.  

Påmeldingsfristen var 20. oktober (fysisk deltakelse)

Seminaret kan også følges digitalt i Zoom

Program

Møteleder: leder for UHR-Samisk Torjer Olsen (UiT)

12.00 Velkommen til seminaret ved styreleder i UHR Sunniva Whittaker  

12.05 Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, Kunnskapsdepartementet

12.25 Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

12.30 Presentasjon av rapporten

Funn og forslag til tiltak ved dekan Anne Julie Semb, UiO, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen og leder for UHR-Samfunnsfag  

13.00 Pause 

13.15 Forskning for forsoning

Anne Julie Semb, UiO, i samtale med:

 • førsteamanuensis Hege Merete Somby, Samisk høgskole/Høgskolen i innlandet
 • senterleder Tove Synnøve Mentsen Ness, Nord universitet
 • forsker Mikkel Berg Nordlie, NIBR, OsloMet

Muligheter for spørsmål 

13.45 Formidling for forsoning

Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder UiT og leder UHR-Museum, i samtale med:

 • museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO
 • direktør Dag Raaberg, Skogfinsk museum
 • teatersjef Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Muligheter for spørsmål 

14.15 Pause

Enkel servering utenfor auditoriet

14.45 Utdanning for forsoning – hva gjør vi nå?

Torjer Olsen, UiT, i samtale med:

 • rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet
 • rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • rektor Liv Inger Somby, Samisk høgskole
 • rektor Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet  
 • nestleder Ole Markus Simonsen, Norsk studentorganisasjon

Muligheter for spørsmål 

15.30 Kommentar om veien videre

Torjer Olsen i samtale med styreleder Sunniva Whittaker, UHR

15.45 Slutt   

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Dato: 31. oktober 12.00-15.45  
Sted: Helga Engs hus, Auditorium 2, Universitet i Oslo

Påmeldingsfristen var 20. oktober (fysisk deltakelse)

Seminaret kan også følges digitalt i Zoom

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39