Diskuterte rekruttering til samisk høyere utdanning

Rekruttering og gjennomstrømming i høyere utdanning var tema på et seminar i regi av UHR-Samisk som ble arrangert i Tromsø tirsdag 17. januar.

Torjer A. Olsen (f.v) og Ylva Jannok Nutti, leder og nestleder i UHR-Samisk sørget for den faglige åpningen av seminaret. Leder for samisk studentforening, Anne Ragnhild Porsanger, deltok i samtalene og ga sluttkommentar. Hege Bolstad Pettersen

Tilgang på personell som kan samisk og har kunnskap om samisk kultur er avgjørende for fremtiden til samisk språk og kultur. Riksrevisjonen og forskingsinstituttet NORCE viser i sine rapporter til at det er særlig stor mangel på samisklærere på alle nivåer, fra barnehage til høyere utdanning.

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet åpnet seminaret. Hege Bolstad Pettersen

Regjeringa har bestemt at den neste stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv skal handle om rekruttering og kompetanse. På UHR Samisk sitt seminar i Tromsø 17. januar diskuterte studenter, ledere og ansatte på institusjonene og representanter fra arbeidsgiverne hva som skal til for å øke rekrutteringen til samisk høyere utdanning og sikre at studentene kommer seg gjennom utdanningene.  

Rektor Dag Rune Olsen åpnet seminaret og viste til filmen Ellos eatnu - La elva leve, som hadde premiere kvelden før, og viktigheten av å ta eierskap til eget språk og kultur. Utdanning og involvering av studenter viktig for at vi skal lykkes.  

Studentrepresentanter fra Samisk høgskole, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet delte sine erfaringer fra høyere utdanning og hvilke hindringer de opplevde i skolegangen for å velge samisk som førstespråk eller fremmedspråk i grunnskolen og samiske studier på universiteter og høyskoler.

UHR tar med seg innspillene i det videre arbeidet for å styrke samiske språk, samiske utdanninger og samisk innhold i utdanningene. 

Samtale med studenter: Anton Hauan, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Anne Ragnhild Porsanger, leder for Samisk studentforening, Per Henning Mathisen, UiT, Amalie Risten Urheim, Nord universitet. Hege Bolstad Pettersen

Rekruttering og gjennomstrømming i høyere utdanning

Program

0900: Åpning og velkomst ved rektoratet, UiT
0905: Faglig åpning av seminaret, ved Torjer A. Olsen og Ylva Jannok Nutti, leder og nestleder UHR Samisk
0910: Situasjonsrapport: Hva er status for rekruttering og gjennomføring i samisk høyere utdanning?

 • førstelektor Kristin Anne Østrem Fløtten, Nord universitet
 • førsteamanuensis Lene Antonsen, UiT Norges arktiske universitet
 • fektor Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvlla.

0945: Å bli, være og uteksamineres som samisk student.
Samtale mellom samiske studenter fra Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet og Sámi allaskuvlla

 • Anne Ragnhild Porsanger, leder for samisk studentforening/Uit
 • Amalie Risten Urheim, Nord universitet
 • Per Henning Mathisen, UiT
 • Anton Hauan, Sámi allaskuvlla/Samisk høgskole

1030: Pause
1045: Rekruttering til samiske studier.
Innledning ved Áila Márge Varsi Balto, studie- og forskningssjef Sámi allaskuvlla (deltar digitalt) og samtale med representanter fra de andre institusjonene:

 • førstelektor Kristin Anne Østrem Fløtten, Nord universitet
 • førstelektor Berit Anne Bals Baal, UiT
 • student Anton Hauan, Sámi allaskuvlla/Samisk høgskole.

1130: Pause (enkel lunsj)
1150: Gjennomstrømming og rekruttering fra samiske studier. Om studieliv og et lokkende arbeidsliv.

Innledninger fra:

 • avdelingsdirektør Guri Adelsten, Statsforvalteren i Nordland
 • rådgiver Marit Stensen, Tromsø kommune
 • student Per Henning Mathisen, UiT,
 • student Amalie Risten Urheim, Nord universitet.

1230: Sluttkommentarer

 • Seniorrådgiver Gro Beate Vige, Kunnskapsdepartementet
 • Prosjektleder Nancy Vibeke Olsen, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • avdelingsdirektør Lisbeth Eira, Sametinget
 • leder for samisk studentforening Anne Ragnhild Porsanger.

13.00 takk for i dag ved leder Torjer Olsen, UHR-Samisk