Barrierer og muligheter for nasjonal satsing på studentinnovasjon

En arbeidsgruppe fikk i oppdrag av UHR-Innovasjon å utarbeide en rapport om studentinnovasjon. 

Arbeidet med rapporten ble ledet av Ina Maria Finnerud fra Norsk studentorganisasjon. Bildet er fra et arrangement om studentinnvoasjon under Arendalsuka 2023. Aron Bræstrup Løsnes

 

Arbeidsgruppen har sett på hvordan studentinnovasjon kan inngå i studieløp innen høyere utdanning og hvordan institusjonene kan legge til rette for en kultur for innovasjon blant studenter.

Rapporten gir anbefalinger både på myndighets og institusjonsnivå. Den er ment å være til hjelp for institusjoner som ønsker å løfte sitt arbeid på studentinnovasjon. I tillegg gir rapporten grunnlag for politikkutforming på studentinnovasjon.

Arbeidsgruppen ble ledet av Ina Maria Finnerud fra Norsk studentorganisasjon.

Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen:

• Gunn Berit Sæter (Engage NTNU)
• Øistein Sonstad (INSJ UiO)
• Ramona Lorentsen (USN)
• Øyvind Midtbø Berge (HVL)
• Amalie Henriette Finrud Jøsendal (NMBU)
• Trine Løvold Syvertsen (HINN)
• Vårin Vaskinn (Engage NTNU)

Les hele rapporten. (PDF, 568 kB)