Avklaringer om finansieringssystemet

UHR har påpekt at fremstillingen av det nye finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er vanskelig å forstå. Nå har UHR mottatt en oversikt fra Kunnskapsdepartementet med noen avklaringer. 

Illustrasjon: hånd som taster på en kalkulator, på bordet står en bærbar datamaskin og et ark med grafer - Klikk for stort bildeKD har utarbeidet et dokument med spørsmål og svar om det nye finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

 

Det nye finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ble presentert i forslaget til statsbudsjett for 2024. UHR og andre aktører har pekt på at fremstillingen av det nye systemet er lite transparent og vanskelig å forstå.

UHR tok initiativ til et møte med embetsverket i Kunnskapsdepartementet for å få mer innsikt i detaljene. Møtet fant sted 18. oktober. Etter møtet utarbeidet departementet et dokument med spørsmål og svar om det nye finansieringssystemet. 

UHR har lagt ut innholdet i dokumentet på denne nettsiden. Der kan også dokumentet lastes ned i sin helhet.