Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Aktuelt fra Universitets- og høgskolerådet - UHR

Nyheter fra institusjonene

Publisert:23.01.18

Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått ny organisering fra 1. januar 2018. UHRs strategiske råd og utvalg får nye navn og konstitueres i løpet av våren. Etter påske lanserer vi nye nettsider og grafisk profil. 

Publisert 16.03.18

Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

UHR-Helse og sosial vedtok i januar 2018 "Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene". Retningslinjene er basert på hvilke krav en bredt sammensatt arbeidsgruppe kom fram til at bør stilles til praksisveilederes generiske veiledningskompetanse. De vil fungere uansett hvilken studentmålgruppe de skal veilede. Denne kompetansen vil være et solid utgangspunkt for planlegging av arbeidet med studenter og studentgrupper i både fagspesifikke og tverrprofesjonelle læringssituasjoner.

Publisert 06.03.18

Glad for at sektoren tar initiativ mot mobbing og trakassering

Nyhetsbilde

Mandag 5. mars møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø UHRs ledelse og UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

Publisert 06.03.18

Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet (Udir) er i ferd med å fornye læreplanene for grunn- og videregående opplæring. Første skritt er å komme frem til kjerneelementene i fagene, og Udir inivterer nå til innspillsrunde.

Publisert 02.03.18

Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.  - Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

ContentEnd