Karrierepolitikk

For at norske institusjoner kan hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler, må ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) satte i 2014 ned en arbeidsgruppe som fikk som mandat å utarbeide et inspirasjonsnotat om karriere og mobilitet for forskere i UH-sektoren. Målet var å inspirere institusjonene, samt å oppfordre myndigheter, finansieringsorganer og arbeidslivsorganisasjonene til et mer systematisk og helhetlig arbeid på dette området. Rapporten fra gruppen ble levert juni 2015 (PDF, 3 MB).

Figur der ulike emner peker og virker inn på en helhetlig karrierepolitikk - Klikk for stort bildeUHR har arrangert konferanser og seminarer om karrierepolitikk i tillegg til enkeltmøter med UHRs medlemsinstitusjoner hvor karrierepolitikk har vært drøftet.  

UHRs sekretariat har opprettet et eget karriere-team som kan kontaktes. Se kontaktpersoner til høyre. 

Kunnskapsdepartementet (KD): 

  • KD satte ned en ekspertgruppe: Gruppen skal se på stillingsstrukturen, sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes. Mandatet finner du på KDs nettsider. Underdal-utvalget har levert sin rapport, den finner du på KDs nettsider
  • Krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren.Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2019.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297
Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 56 646