Karaktersamling og karakterundersøkelser

Universitets- og høgskolerådet har årlig arrangert en karaktersamling for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om karakterbruk og hvordan bruken av karakterskalaen kan harmoniseres.

Karaktersamling

Karakterkonferansen har vært arrangert de siste elleve årene, den siste høsten 2017. 

Karakterundersøkelser

I 2005 opprettet UHRs utdanningsutvalg en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å følge opp tiltak  som gjelder harmonisering av bruken av karakterskalaen. Gruppen har levert karakterrapporter fra 2006 og den 12 i rekken ble lagt frem på karaktersamlingen høsten 2017. 

Karakterrapport for 2016

Rapporten (PDF, 3 MB) var den 12. i rekken av karakterrapporter og ble levert i 2017. Undersøkelsen i 2016 omfattet humanistiske fag, og konklusjonene i rapporten er som tidligere år at bruk av sensorveiledning og internt sensorsamarbeid er viktig for å motvirke institusjonsvise forskjeller i karaktergivningen.

Karakterrapport for 2015

I 2015 ble karakterbruken på masterstudiet i rettsvitenskap, samt på både bachelor- og masterstudier i realfag og teknologi undersøkt. Rapporten (PDF, 365 kB) ser blant annet på forhold mellom inntakskvalitet og karakterer, i tillegg diskuterer rapporten veileders rolle i sensorkommisjonen på masteroppgaver. 

Leter du etter informasjon fra tidligere karaktersamlinger eller karakterrapporter, kontakt oss

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297