Karaktersamling og karakterundersøkelser

Universitets- og høgskolerådet har årlig arrangert en karaktersamling for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om karakterbruk og hvordan bruken av karakterskalaen kan harmoniseres.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Karaktersamling

Karakterkonferansen har vært arrangert i elleve år, den siste høsten 2017. 

Karakterundersøkelser

I 2005 opprettet UHRs utdanningsutvalg en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å følge opp tiltak  som gjelder harmonisering av bruken av karakterskalaen. Gruppen har levert karakterrapporter fra 2006 og den 12 i rekken ble lagt frem på karaktersamlingen høsten 2017. 

Karakterrapport for 2016

Rapporten (PDF, 3 MB) var den 12. i rekken av karakterrapporter og ble levert i 2017. Undersøkelsen i 2016 omfattet humanistiske fag, og konklusjonene i rapporten er som tidligere år at bruk av sensorveiledning og internt sensorsamarbeid er viktig for å motvirke institusjonsvise forskjeller i karaktergivningen.

Karakterrapport for 2015

I 2015 ble karakterbruken på masterstudiet i rettsvitenskap, samt på både bachelor- og masterstudier i realfag og teknologi undersøkt. Rapporten (PDF, 365 kB) ser blant annet på forhold mellom inntakskvalitet og karakterer, i tillegg diskuterer rapporten veileders rolle i sensorkommisjonen på masteroppgaver. 

Leter du etter informasjon fra tidligere karaktersamlinger eller karakterrapporter, kontakt oss

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40