Representanter i UHR-Museum

Oversikt over representanter i UHR-Museum. 

UHR-Museum - medlemmer
Rolle Institusjon Representant Funksjon
Leder Universitetet i Bergen Ingvild Sælid Gilhus Professor
Nestleder  NTNU, Vitenskapsmuseet Hans K. Stenøien Museumsdirektør
Medlem  Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet Henrik von Achen Museumsdirektør
Medlem NTNU Anne Kristine Børresen Professor
Medlem Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Stavanger Merete Vadla Madland Prorektor
Medlem Universitetet i Oslo Tove Kristin Karlsen Assisterende universitetsdirektør 
Medlem Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum Brit Lisa Skjelkvåle Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum Ole Madsen Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør
Medlem Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Museet i Tromsø Lena Aarekol Museumsdirektør
Vara NTNU Solveig Bakken Forsknings- og samlingssjef
Vara Universitetet i Bergen Siri Jansen Seniorrådgiver
Vara Universitetet i Oslo Åse Gornitzka Prorektor
Vara Universitetet i Stavanger Mari Høgestøl Avdelingsleder
Vara UiT- Norges arktiske universitet Anita Maurstad Professor

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218