Representanter i UHR-Museum

Oversikt over representanter i UHR-Museum. 

UHR-Museum - medlemmer
Rolle Institusjon Representant Funksjon
Leder Universitetet i Bergen Ingvild Sælid Gilhus Professor
Nestleder  NTNU, Vitenskapsmuseet Reidar Andersen Museumsdirektør
Medlem  Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet Henrik von Achen Museumsdirektør
Medlem NTNU Anne Kristine Børresen Professor
Medlem Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Stavanger Merete Vadla Madland Prorektor
Medlem Universitetet i Oslo Tove Kristin Karlsen Assisterende universitetsdirektør 
Medlem Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum Brit Lisa Skjelkvåle Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum Ole Madsen Museumsdirektør
Medlem Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør
Medlem Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Museet i Tromsø Lena Aarekol Museumsdirektør
Vara (1) NTNU Solveig Bakken Forsknings- og samlingssjef
Vara (2) Universitetet i Bergen Siri Jansen Seniorrådgiver
Vara (3) Universitetet i Oslo Gro Bjørnerud Mo Prorektor
Vara (4) Universitetet i Stavanger Mari Høgestøl Avdelingsleder
Vara (5) UiT- Norges arktiske universitet Anita Maurstad Professor

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218