Nyheter
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Under følger UHR-Museums innspill til UHRs arbeid med neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.