Nyheter
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Under følger UHR-Museums innspill til UHRs arbeid med neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.