Møter i UHR-Museum

Innkallinger og referater fra 2021 og 2020. Se også møtedokumenter fra 2019. Kommende møter i enheten vises nederst på siden. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218