Møter i UHR-Museum

Les innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Museum. Se også møtedokumenter fra 2018. Kommende møter i enheten vises nederst på siden. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15. august avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. Møtene kan eventuelt gjennomføres digitalt eller utsettes i perioden. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218