UHR-Museum

UHR-Museum er en nasjonal samordningsarena og rådgivende enhet for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder samarbeid og koordinering innen universitetsmuseenes arbeidsområde.

Rachel Glasser er sekretær for enheten.