UHR-Innovasjon

UHR-Innovasjon er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen innovasjonsfeltet.