Samarbeidsnettverk for UHR-Forskning

UHR-Forskning samarbeider nært med følgende nettverk: NARMA, Forum for forskerutdanning og Samarbeidsutvalget mellom Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og UHR.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, NARMA

NARMA er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Formålet med nettverket er blant annet å bidra til bedre uttelling for norsk forskning på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Dette skal oppnås ved å gi kompetanseheving og å videreutvikle UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

Møteplasser for gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon skapes gjennom årlig konferanse, seminarer og workshops. NARMA  er knyttet til UHR-Forskning og har et eget sekretariat (for tiden ved Høyskolen Kristiania) og et eget arbeidsutvalg. NARMAs årlige vårkonferanse, som samler 3-400 deltakere, er den viktigste nasjonale møteplassen for forskningsadministrativt ansatte i UH-sektoren.

Forum for forskerutdanning

Forum for forskerutdanning er en møteplass for administrasjon av institusjonenes doktorgradsprogrammer. Her samles en fra hver av de gradsgivende institusjonene for diskusjon, gjensidig læring og videreutvikling av forskerutdanning ved UHRs medlemsinstitusjoner. Forumet organiserer en årlig nasjonal forskerutdanningskonferanse. Vertskapet for denne konferansen går på omgang ved UHRs medlemsinstitusjoner. 

Samarbeidsutvalget mellom Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og UHR

Samarbeidsutvalget mellom UHR og FFA skal fremme sektorenes felles forskningsinteresser og samfunnsmessige betydning. Utvalget består av 2 representanter med vara fra henholdsvis UH- og instituttsektor, samt en sekretær fra hver av sektorene. Fra UHR møter leder og nestleder ved UHR-Forskning.

Utvalget skal fremme utdannings- og forskningspolitisk samarbeid og arbeidsdeling og bidra til en bedre utnytting av muligheter og ressurser og til et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse. I tillegg til å foreslå tiltak for å fremme samarbeid mellom de to sektorene og arbeide for gode og felles rammebetingelser, har utvalget i flere år arrangert en årlig Samarbeidskonferanse om aktuelle tema av felles interesse for de to sektorer.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99