Representanter i UHR-Forskning

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Forskning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01