Representanter i UHR-Bibliotek

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Bibliotek. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218