Nyheter fra UHR-Bibliotek
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek tok i 2020 initiativ til en utredning om en felles publiseringstjeneste for UH-sektoren, og satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-Bibliotek, UHR-Forskning og Det...
Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek 10.-11. mai.
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller...
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...
25. november 2019 samlet representanter fra 30 av UHRs medlemsinstitusjoner seg til seminar med et variert program og mange gjester. På dagsorden stod blant annet åpen forskning, fellestjenester...
UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. Hele 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet.