Nyheter fra UHR-Bibliotek
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek 10.-11. mai.
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller...
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...
25. november 2019 samlet representanter fra 30 av UHRs medlemsinstitusjoner seg til seminar med et variert program og mange gjester. På dagsorden stod blant annet åpen forskning, fellestjenester...
UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. Hele 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet.