Nyheter fra UHR-Bibliotek
25. november samlet representanter fra 30 av UHRs medlemsinstitusjoner seg til seminar med et variert program og mange gjester. På dagsorden stod blant annet åpen forskning, fellestjenester for...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill til Skattedirektoratets høringsnotat om forslag til regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske utgaver av tidsskrift og for...
UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. Hele 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet.