Nyheter fra UHR-Bibliotek
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
UHR-Bibliotek tok i 2020 initiativ til en utredning om en felles publiseringstjeneste for UH-sektoren, og satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-Bibliotek, UHR-Forskning og Det...
Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek 10.-11. mai.
UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller...
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...