Møter i UHR-Bibliotek

Se innkallinger, sakspapirer og referater fra møter i UHR-Bibliotek for 2021.

Se også møtedokumenter fra 2020 og møtedokumenter fra 2019.
UHR-Bibliotek diskuterte blant annet åpen forskning og ny nasjonal bibliotekstrategi på møte 25. november 2019

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Bibliotek. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Digitale møter fram til sommeren 2021

UHR følger nasjonale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg utover året, men velger å planlegge for digital gjennomføring av møter, seminarer og konferanser fram til sommeren 2021. 
UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218