Møter i UHR-Bibliotek

Se innkallinger, sakspapirer og referater fra møter i UHR-Bibliotek for 2021.

Se også møtedokumenter fra 2020 og møtedokumenter fra 2019.
UHR-Bibliotek diskuterte blant annet åpen forskning og ny nasjonal bibliotekstrategi på møte 25. november 2019

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Bibliotek. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218