Møter i UHR-Bibliotek

Se innkallinger, sakspapirer og referater fra UHR-Bibliotek for hele 2020. 

UHR-Bibliotek diskuterte blant annet åpen forskning og ny nasjonal bibliotekstrategi på møte 25. november 2019

Se også møtedokumenter 2019 og  møtedokumenter fra 2018.

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Bibliotek. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15. august avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. Møtene kan eventuelt gjennomføres digitalt eller utsettes i perioden. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218