UHR-Bibliotek

UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av representanter på øverste ledernivå fra alle bibliotekene ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR. UHR-Bibliotek skal drive strategisk og koordinerende arbeid ved å være en nasjonal samordningsarena og gi råd til UHRs styre i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

UHR-Bibliotek erstatter UHRs bibliotekutvalg.

Sekretær for enheten er Rachel Glasser.