Sentrale dokumenter for UHR-Administrasjon

Se UHR-Administrasjons handlingsplan for høsten 2019 til våren 2021.

Høring på rapportene Budsjettmodell for etter- og videreutdanning og Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning

Begge rapportene er sendt ut i samme høring. Les høringsbrev med vedlegg og rapporter.

Budsjettmodell for etter- og videreutdanning (EVU)
En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til en TDI-modell for etter- og videreutdanning, basert på TDI-modellen for forskning. Målet er at en slik modell skal gjøre det enklere for virksomhetene å beregne de indirekte kostnadene i EVU-tilbud. Det følger med ett vedlegg til denne rapporten.

Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning
Regelverket knyttet til finansiering av EVU oppleves som komplisert og noe uklart. En arbeidsgruppe har vurdert dette regelverket, for å forsøke å skape en omforent forståelse for hvordan UH-sektoren bør forholde seg til finansiering av EVU.

Les innsendte høringssvar.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463