Representanter i UHR-Administrasjon

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Administrasjon. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

UHR-Administrasjon

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463