Møter i UHR-Administrasjon

Les innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Administrasjon for 2020. Se også møtedokumenter for 2019 og møtedokumenter fra 2018.

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Presentasjoner fra møte i UHR-Administrasjon 22. november 2018

Digitale møter fram til sommeren 2021

UHR følger nasjonale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg utover året, men velger å planlegge for digital gjennomføring av møter, seminarer og konferanser fram til sommeren 2021. 
UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463