Møter i UHR-Administrasjon

Møtedokumenter og kalender for UHR-Administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 87 24 63