Møter i UHR-Administrasjon

Les innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Administrasjon for 2020. Se også møtedokumenter for 2019 og møtedokumenter fra 2018.

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Presentasjoner fra møte i UHR-Administrasjon 22. november 2018

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15. august avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. Møtene kan eventuelt gjennomføres digitalt eller utsettes i perioden. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463