Arbeidsgrupper under UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon har opprettet tre arbeidsgrupper for henholdsvis HR, innkjøp og økonomi.

Arbeidsgruppen for HR

HR-gruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende HR i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Line Fiskerstrand Blekeli fra Norges idrettshøgskole.

Arbeidsgruppe for HR

Arbeidsgruppen for innkjøp

Innkjøpsgruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende offentlige anskaffelser i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Geir Arne Stokke, Universitetet i Agder og Kjetil Skog fra Universitetet i Bergen er nestleder. 

Arbeidsgruppen for innkjøp

Arbeidsgruppen for økonomi

Økonomiarbeidsgruppen fremmer forslag og er rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende økonomifunksjonen i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Kirsti Robertsen Aarøen, Universitetet i Bergen.

Arbeidsgruppen for økonomi

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463