Arbeidsgrupper under UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon har opprettet tre arbeidsgrupper for henholdsvis HR, innkjøp og økonomi.

Arbeidsgruppen for HR

HR-gruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende HR i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Line Fiskerstrand Blekeli fra Norges idrettshøgskole.

Arbeidsgruppen for innkjøp
 

HR-gruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende HR i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Line Fiskerstrand Blekeli fra Norges idrettshøgskole.

Arbeidsgruppen for økonomi

Økonomiarbeidsgruppen fremmer forslag og er rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende økonomifunksjonen i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Kirsti Robertsen Aarøen, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463