Arbeidsgrupper under UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon har opprettet tre arbeidsgrupper for henholdsvis HR, innkjøp og økonomi.

Arbeidsgruppen for HR

HR-gruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende HR i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Geir Haugstveit fra OsloMet.

Arbeidsgruppen for innkjøp
 

Innkjøpsgruppen er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende innkjøp i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Katrine Thorsen fra Universitetet i Stavanger.

Arbeidsgruppen for økonomi

Økonomiarbeidsgruppen fremmer forslag og er rådgivende overfor UHR-Administrasjon på spørsmål og tema vedrørende økonomifunksjonen i UH-sektoren. Arbeidsgruppen ledes av Kirsti Robertsen Aarøen, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 87 24 63