UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innenfor det administrative området. Enheten består av 1-2 representanter fra hver medlemsinstitusjon, og møtes to ganger årlig. Enhetens arbeidsutvalg fungerer mellom møtene i UHR-Administrasjon.

Kjærstin Åstveit er sekretær for UHR-Administrasjon,