Sentrale dokumenter for UHR-Samisk

Her finner du dokumenter og utredninger som er relevante for UHR-Samisk.

Utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning
Dokument
Utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, ”Langs lange spor” (2012) (regjeringen.no)
Utredninger og statistikk
Dokument
NOU 2016:18 Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk (regjeringen.no)
Samisk statistikk (regjeringen.no)
Oversikt politikk og utdanning
Dokument
Oversikt politikk (regjeringen.no)
Oversikt samisk utdanning (samiskutdanning.no)

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672