Om UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører.

UHR fikk i 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. Bakgrunnen for å etablere enheten er rapporten Langs lange spor - om samisk forskning og høyere utdanning som ble utarbeidet av Butenschøn-utvalget.

Utvalget foreslår i denne rapporten å opprette et «samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning». Enhetens mandat ble godkjent av UHRs styre 3. februar 2015. Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning hadde sitt første møte 9. desember 2014 og ble konstituert 19. mars 2015. I 2018 endret enheten navn til UHR-Samisk.Klikk for stort bildeUHR-Samisk: Hege Bolstad Pettersen, Niklas Labba, Nancy Vibeke Olsen, Ann Irene Sæter, Sonni Olsen, Åshild Karevold, Gunvor Guttorm, Per Ravna, Marit Meløy og Elisabeth Westphal Universitets- og høgskolerådet

Viktige saker for UHR-Samisk i 2018 og 2019

  • Rekruttering til samisk høyere utdanning og forskning
  • Samisk lærerutdanning og samisk i lærerutdanningen 
  • Søkelys på samiske samfunn, språk og kulturforståelse i høyere utdanning og forskning generelt, og spesielt i profesjonsutdanningene
  • Søkelys på samisk forskning og høyere utdanningssamarbeid med arbeids- og næringslivet
  • Internasjonalt fokus, spesielt på de nordiske landene, men også innhente erfaringer fra New Zealand og Canada 

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672
Fant du det du lette etter?