Om UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

UHR-Samisk: Kristin Fløtten (f.v), Ylva Jannok Nutti, Laila Susanne Vars, Torjer Olsen, Lene Antonsen, Dagny Johnson Hov. Medlem Asbjørn Kolberg og observatørene var ikke tilstede da bildet ble tatt. UHR UHR fikk i 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. Bakgrunnen for å etablere enheten er rapporten Langs lange spor - om samisk forskning og høyere utdanning (regjeringen.no) som ble utarbeidet av Butenschøn-utvalget.

Utvalget foreslår i denne rapporten å opprette et «samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning». Enhetens mandat ble godkjent av UHRs styre 3. februar 2015. Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning hadde sitt første møte 9. desember 2014 og ble konstituert 19. mars 2015. I 2018 endret enheten navn til UHR-Samisk.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62