Om UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører.
Gruppebilde av enhetsmedlemmene - Klikk for stort bildeMøte i UHR-Samisk på Samisk høgskole/Sámi allaskuvla 27. februar 2020. Fra venstre: Ylva Jannok Nutti, Dagny Johnson Hov, leder Laila Susanne Vars, Heidi Salmi, nestleder Sonni Olsen, Nancy Vibeke Olsen, Kristin Østrem Fløtten, Gro Beate Vige, Asbjørn Kolberg og Lene Antonsen. Samisk høgskole   

UHR fikk i 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. Bakgrunnen for å etablere enheten er rapporten Langs lange spor - om samisk forskning og høyere utdanning (regjeringen.no) som ble utarbeidet av Butenschøn-utvalget.

Utvalget foreslår i denne rapporten å opprette et «samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning». Enhetens mandat ble godkjent av UHRs styre 3. februar 2015. Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning hadde sitt første møte 9. desember 2014 og ble konstituert 19. mars 2015. I 2018 endret enheten navn til UHR-Samisk.

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672