Nyheter fra UHR-Samisk
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Mandag 13. juni markerte UHR oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo.
Samisk flagg
Universitets- og høgskolerådet markerer FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo 13. juni.
Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for UH-institusjonene som tilbyr samisk utdanning har fått ny leder og nestleder.
28. februar arrangerte UHR-Samisk seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning, på Universitetet i Tromsø. På seminaret fikk...