Nyheter fra UHR-Samisk
Mandag 13. juni markerte UHR oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo.
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Samisk flagg
Universitets- og høgskolerådet markerer FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo 13. juni.
Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for UH-institusjonene som tilbyr samisk utdanning har fått ny leder og nestleder.
28. februar arrangerte UHR-Samisk seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning, på Universitetet i Tromsø. På seminaret fikk...