Møter og handlingsplan for UHR-Samfunnsfag

Møtedokumenter og kalender for UHR-Samfunnsfag. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39