UHR-Samfunnsfag

UHR-Samfunnsfag er UHRs fagstrategiske enhet for samfunnsvitenskapelige, juridiske og utdanningsvitenskapelige fag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene våre, og gir råd til UHRs styre. UHR-Samfunnsfag erstatter Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag.