Om UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-Økonomi og administrasjon er en nasjonal møteplass og arena for strategisk og koordinerende arbeid for alle UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen økonomi og administrasjon.

UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) erstatter UHRs tidligere Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). 

UHR-ØAs overordnede mål er å styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning. Dette målet skal nås ved å:

  1. arbeide for å synliggjøre det økonomisk-administrative fagområdets omfang og betydning utad mot politikere, myndigheter og samfunnet, samt innad i UHR og deres medlemsinstitusjoner
  2. arbeide for en styrking av det økonomisk-administrative fagområdets kvalitet og relevans
  3. bidra til å styrke samarbeidet mellom UHR-ØAs medlemsinstitusjoner, arbeidslivet og andre samfunnsaktører

UHR- økonomi og administrasjon har ansvar for nasjonalt samarbeid og samordning innenfor fagområdene økonomi- og administrasjon. I dette inngår utarbeidelse og vedtak om nasjonale planer for bachelor i økonomi og administrasjon og korrekt fagsammensetning for studieprogram som kan gi tilleggsbetegnelsen siviløkonom. I slike felles nasjonale planer er det faglig fleksibilitet for institusjonene slik at de kan gi sine program en ønsket profil innenfor rammene.

Vi gjør oppmerksom på at UHR-ØA gjør ikke faglige vurderinger, dette gjøres av institusjonene selv. Ved spørsmål om fagsammensetning, opptakskrav etc. må du kontakte det aktuelle universitetet eller den høyskolen du har studert ved eller ønsker å studere ved.

Kontaktpersoner

Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 93 43 22 32