Om UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-Økonomi og administrasjon er en nasjonal møteplass og arena for strategisk og koordinerende arbeid for alle UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen økonomi og administrasjon.

UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) erstatter UHRs tidligere Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). 

UHR-ØAs overordnede mål er å styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning. Dette målet skal nås ved å:

  1. arbeide for å synliggjøre det økonomisk-administrative fagområdets omfang og betydning utad mot politikere, myndigheter og samfunnet, samt innad i UHR og deres medlemsinstitusjoner
  2. arbeide for en styrking av det økonomisk-administrative fagområdets kvalitet og relevans
  3. bidra til å styrke samarbeidet mellom UHR-ØAs medlemsinstitusjoner, arbeidslivet og andre samfunnsaktører

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639