Møter i UHR-Økonomi og administrasjon

Les innkallinger, sakslister og referater fra UHR-Økonomi og administrasjon for 2020. Se også møtedokumenter fra 2019 og møtedokumenter fra 2018. Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Økonomi og administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Ingen fysiske møter fra 11.3 til og med 31.12.2020

På grunn av koronasituasjonen, avlyses alle fysiske møter i UHRs regi ut året. Møtene gjennomføres digitalt, og det vil bli sendt ut e-post med informasjon om hvert enkelt møte. UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639