Møter i UHR-Økonomi og administrasjon

Les innkallinger, sakslister og referater fra UHR-Økonomi og administrasjon for 2019. Se også møtedokumenter fra 2018.

Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Økonomi og administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639