Møter i UHR-Økonomi og administrasjon

Se møtedokumenter fra 2021. Les også innkallinger, sakslister og referater fra 2020 og møtedokumenter fra 2019. Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-Økonomi og administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Digitale møter fram til sommeren 2021

UHR følger nasjonale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg utover året, men velger å planlegge for digital gjennomføring av møter, seminarer og konferanser fram til sommeren 2021. 
UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639