Møter i UHR-Økonomi og administrasjon

Møtedokumenter og kalender for UHR-Økonomi og administrasjon. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon

 

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39