Representanter i UHR-MNT og handlingsplan

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i enheten. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

MNT-Utdanning - fast arbeidsgruppe
Leder for arbeidsgruppen er Geir Øyvind Kløkstad (UiA) og nestleder er Kristine Engan Skei (HVL).
Mandat for arbeidsgruppen (PDF, 81 kB)

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23