Nyheter fra UHR-MNT
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
Den 22. og 23. mai 2019 ble det holdt enhetsmøte i UHR-MNT på OsloMet. De faglige temaene på møtet var tverrfaglighet og mangfoldsledelse.
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april 2018.