Møter i UHR-MNT

Les innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-MNT for 2021. Se også møtepapirer fra 2020 og 2019. Nederst på siden finner du en oversikt over kommende møter i UHR-MNT. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Fremtidens teknologistudier - webinar i regi av UHR-MNTs arbeidsutvalg - 17.11.2020


Webinaret "Fremtidens teknologistudier" tok utgangspunkt i NTNUs utviklingsprosjekt Fremtidens teknologistudier (FTS). FTS startet i august 2019 og skal frem til desember 2021 greie ut og utvikle et rammeverk for NTNUs studietilbud innenfor teknologi for årene fra 2025 og utover. I slutten av juni la prosjektet frem den første delrapporten, "Bærekraftig kompetanse". For tiden er rapporten på høring i og utenfor NTNU, med høringsfrist 20.11.20.

FTS har lagt opp til en fasedelt gjennomføring av prosjektet, der resultat i én fase er utgangspunkt for neste, og delrapport 1 oppsummerer arbeidet i fase 1, som gikk fra august 2019–juni 2020. Resultata fra fase 1 er særdeles viktige, siden de vil gi overordnet retning for resten av prosjektet og videre implementering. På møtet presenterte leder for prosjektet, Geir Egil Dahle Øien, rapporten med vekt på kompetanseprofiler og anbefalinger. 

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002