UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

UHR-MNT er en fagstrategisk enhet i UHR som skal styrke høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. 

Sekretærer for enheten er Wenche Åsheim og Dagny Kristine Johnson Hov.