Møter og konferanser i UHR-Kunst, design og arkitektur

Møtedokumenter og kalender for UHR-Kunst, design og arkitektur. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 48 27 22 18