Møter og konferanser i UHR-Kunst, design og arkitektur

Innkallinger og referat fra 2021 2020 og  2019

Nederst på siden ser du kommende møter og konferanser som er relevante for UHR-Kunst, design og arkitektur.

Innspillsmøte om kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning 12. juni 2019

Gruppebilde tatt fra salen der Mælen, Aune og Thorsen sitter foran i lokalet - Klikk for stort bildeFra venstre: Kjell Magne Mælen, medlem i UH-lovutvalget, Helga Aune, leder for UH-lovutvalget og Frode Thorsen, leder for UHR-Kunst, design og arkitektur. Universitets- og høgskolerådet UHR-Kunst, design og arkitektur arrangerte i samarbeid med Lovutvalget et innspillmøte om kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning den 12. juni på Norges musikkhøgskole (NMH) i Oslo. Lovutvalget skal gjennomgå og vurdere endringer i regelverket for universiteter, høyskoler og studentsamskipnader. Utvalget er oppnevnt av regjeringen og ledes av Helga Aune, direktør PWC Norge. Utvalget skal levere en NOU med forslag til nytt regelverk innen 1. februar 2020. For mer informasjon om utvalgets mandat, sammensetning og deres arbeid, se Universitets- og høyskolelovutvalgets nettsider.

 

Presentasjoner fra innspillsmøtet

Seniorrådgiver og tidligere rektor ved KHiB Nina Malterud (UiB) i samarbeid med seniorrådgiver Kjetil Solvik (NMH): Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i lover og forskrifter; historikk og kontekst (nasjonalt og internasjonalt)

Utvalgsleder Helga Aune: presentasjon av utvalgets mandat og arbeid

Seniorrådgiver Karl Gunnar Ekblad (NMH): Om åremålsstillinger, bi- og deltidsstillinger m.v.

Seniorrådgiver Kjetil Solvik (NMH): Utdanninger basert på KU, spesielle forhold, f.eks. opptaksforskriften §3.6. og kvalifikasjonsrammeverket

Oppsummering etter innspillsmøtet

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218