Definisjoner og begrepsavklaringer

Definisjoner og begreper knyttet til arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Definisjoner og begrepsavklaringer.

Se også Bufdirs veileder for definisjoner på ulike begreper.

Veileder til oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er et verktøy utviklet av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Kontaktpersoner

Ella Ghosh
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 17 10 47
Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 45 66 46