Styremedlemmer i UHR

Oversikt over Universitets- og høgskolerådets styremedlemmer for perioden 1. juli 2021–30. juni 2023.

Styremedlemmer 1. juli 2021–30. juni 2023
 

Medlemmer i UHRs styre for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023
FUNKSJON NAVN STILLIING INSTITUSJON
Styreleder Sunniva Whittaker Rektor Universitetet i Agder
Nestleder Svein Stølen Rektor Universitetet i Oslo
Styremedlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Styremedlem Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Styremedlem Hanne Solheim Hansen Rektor Nord universitet
Styremedlem Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
Styremedlem Unn-Hilde Grasmo-Wendler Direktør Norges idrettshøgskole
Styremedlem Anne Borg Rektor NTNU
Styremedlem Gunnar Yttri Rektor Høgskulen på Vestlandet
Styremedlem Tuva Todnem Lund Leder Norsk studentorganisasjon
Styremedlem Herman Siggerud Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Sunniva Whittaker Margareth Hagen Rektor Universitetet i Bergen
Vara for Svein Stølen Petter Aasen Rektor Universitetet i Sørøst-Norge
Vara for Klaus Mohn Ole Gustavsen Rektor Arkitektur- og designhøgskolen
Vara for Øystein Thøgersen Johann Roppen Rektor Høgskulen i Volda
Vara for Hanne Solheim Hansen Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara for Arne Krumsvik Kjetil Fretheim Prorektor MF vitenskapelig høyskole
Vara for Unn-Hilde Grasmo-Wendler Marianne Brattland Direktør VID vitenskapelige høgskole
Vara for Anne Borg Nina Skarpenes Rektor Politihøgskolen
Vara for Gunnar Yttri Dag Rune Olsen Rektor UiT Norges arktiske universitet
Vara for Tuva Todnem Lund Vilde Veronica Haukeland Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Herman Siggerud Magnus Dybdahl Student Norsk studentorganisasjon

Valgreglement (PDF, 85 kB) for valgkomiteer til UHRs styre

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662