Styremedlemmer

Gruppebilde av styret tatt ute foran et stabbur - Klikk for stort bildeFra styreseminar på Lysebu i september 2019 Universitets- og høgskolerådet  

Oversikt over Universitets- og høgskolerådets styremedlemmer for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2021.

Styremedlemmer 1. juli 2019–30. juni 2021
 

Styremedlemmer 1. juli 2019–30. juni 2021
Funksjon Navn Stilling Institusjon
Leder Dag Rune Olsen Rektor Universitetet i Bergen
Nestleder Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet
Medlem Bjarne Foss Prorektor NTNU
Medlem Inge Jan Henjesand Rektor BI
Medlem Peter Tornquist Rektor Norges musikkhøgskole
Medlem Nina Skarpenes Rektor Politihøgskolen
Medlem Kathrine Skretting Rektor Høgskolen i Innlandet
Medlem Seunn Smith-Tønnessen Direktør Universitetet i Agder
Medlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Medlem Marte Øien Leder Norsk studentorganisasjon
Medlem Felipe F. Garcia Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Dag Rune Olsen Nina Waaler Prorektor OsloMet - storbyuniversitetet
Vara for Anne Husebekk Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Vara for Bjarne Foss Gro Mo Prorektor Universitetet i Oslo
Var for Inge Jan Henjesand Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
Vara for Peter Tornquist Carl Morten Gjeldnes Direktør Høgskolen i Østfold
Vara for Nina Skarpenes Lars Mathisen Rektor Lovisenberg diakonale høgskole
Vara for Kathrine Skretting Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara for Seunn Smith-Tønnessen Lise Sofie Woie Direktør Norges idrettshøgskole
Vara for Klaus Mohn Bjørg Kristin Selvik Prorektor Høgskulen på Vestlandet
Vara for Marte Øien Christina Eide Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Felipe F. Garcia Julie Størholdt Iversen Student Norsk studentorganisasjon

Valgreglement (PDF, 85 kB) for valgkomiteer til UHRs styre

Kontaktpersoner

Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519