Styremedlemmer i UHR

Oversikt over Universitets- og høgskolerådets styremedlemmer for perioden 1. juli 2021–30. juni 2023.

Styremedlemmer 1. juli 2021–30. juni 2023
 

Medlemmer i UHRs styre for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023
FUNKSJON NAVN STILLIING INSTITUSJON
Styreleder Sunniva Whittaker Rektor Universitetet i Agder
Nestleder Svein Stølen Rektor Universitetet i Oslo
Styremedlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Styremedlem Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Styremedlem Hanne Solheim Hansen Rektor Nord universitet
Styremedlem Kjetil Fretheim Prorektor MF vitenskapelig høyskole
Styremedlem Unn-Hilde Grasmo-Wendler Direktør Norges idrettshøgskole
Styremedlem Anne Borg Rektor NTNU
Styremedlem Gunnar Yttri Rektor Høgskulen på Vestlandet
Styremedlem Maika Godal Dam Leder Norsk studentorganisasjon
Styremedlem Simen Oftedahl Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Sunniva Whittaker Margareth Hagen Rektor Universitetet i Bergen
Vara for Svein Stølen Petter Aasen Rektor Universitetet i Sørøst-Norge
Vara for Klaus Mohn Lars-Petter Jelsness-Jørgensen Rektor Høgskolen i Østfold
Vara for Øystein Thøgersen Johann Roppen Rektor Høgskulen i Volda
Vara for Hanne Solheim Hansen Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara for Kjetil Fretheim Astrid Kvalbein Rektor Norges Musikkhøgskole
Vara for Unn-Hilde Grasmo-Wendler Marianne Brattland Direktør VID vitenskapelige høgskole
Vara for Anne Borg Nina Skarpenes Rektor Politihøgskolen
Vara for Gunnar Yttri Dag Rune Olsen Rektor UiT Norges arktiske universitet
Vara for Maika Godal Dam Ina Maria Finnerud Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Simen Oftedahl Jørgen Valseth Student Norsk studentorganisasjon

Valgreglement (PDF, 85 kB) for valgkomiteer til UHRs styre

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62