Styremedlemmer i UHR

Oversikt over Universitets- og høgskolerådets styremedlemmer for perioden 1. juli 2023–30. juni 2025.

Styremedlemmer 1. juli 2023–30. juni 2025
 

Medlemmer i UHRs styre for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2025
FUNKSJON NAVN STILLIING INSTITUSJON
Styreleder Sunniva Whittaker Rektor Universitetet i Agder
Nestleder Svein Stølen Rektor Universitetet i Oslo
Styremedlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Styremedlem Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Styremedlem Hanne Solheim Hansen Rektor Nord universitet
Styremedlem Kjetil Fretheim Prorektor MF vitenskapelig høyskole
Styremedlem Marianne Brattland Direktør VID vitenskapelige høgskole
Styremedlem Karen Spens Rektor BI
Styremedlem Gunnar Yttri Rektor Høgskulen på Vestlandet
Styremedlem Oline Sæther Leder Norsk studentorganisasjon
Styremedlem Ole-Markus Simonsen Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Sunniva Whittaker Margareth Hagen Rektor Universitetet i Bergen
Vara for Svein Stølen Christen Krogh Rektor OsloMet
Vara for Klaus Mohn Lars-Petter Jelsness-Jørgensen Rektor Høgskolen i Østfold
Vara for Øystein Thøgersen Odd-Helge Mjellem Tonheim Rektor Høgskulen i Volda
Vara for Hanne Solheim Hansen Liv Inger Somby Rektor Samisk høgskole
Vara for Kjetil Fretheim Astrid Kvalbein Rektor Norges Musikkhøgskole
Vara for Marianne Brattland Solfrid Lind Direktør Kristiania
Vara for Karen Spens
Vara for Gunnar Yttri Dag Rune Olsen Rektor UiT Norges arktiske universitet
Vara for Oline Sæther Harald Bolstad Evensen Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Ole-Markus Simonsen Elida Linnea Slettum Student Norsk studentorganisasjon

Valgreglement (PDF, 85 kB) for valgkomiteer til UHRs styre

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62