Retningslinjer for bruk av logo og nedlastbare filer

Universitets- og høgskolerådets logo består av symbol og navnetrekk. Forholdet mellom symbol og navnetrekk er faste og skal ikke endres, men de kan brukes i ulike varianter – se eksempler nedenfor.

Logoen er det viktigeste profilbærende elementet. Dette er Universitets- og høgskolerådets signatur og skal derfor alltid prioriteres i produksjon.

Beskyttelseområde

Det skal alltid være ett friområde rundt logoen. Dette område skal være tilsvarende U-en i logosymbolet. Det skal ikke forekomme annen tekst eller grafikk innenfor dette området. Pass også på at logoen ikke blir for liten, navnet må alltid være lesbart. Skulle det være et veldig lite format anbefales det å kun bruke symbolet.

Se eksempler på logoen