Profilmanual

Dette er Universitets- og høgskolerådets digitale designmanual. Manualen presenterer de ulike elementene i UHRs visuelle profil og retningslinjene for å bruke dem. 

Har du spørsmål til hvordan du skal bruke manualen, kontakt oss via e-post: postmottak@uhr.no eller telefon: 409 14 969