Heidi Holt Zachariassen

Stillingstittel
Seniorrådgiver
Informasjon

Ansvarsområde
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), likestilling i akademia, karrierepolitikk