Heidi Holt Zachariassen

Heidi Holt Zachariassen
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Avdeling
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Informasjon

Ansvarsområde
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), likestilling i akademia, karrierepolitikk