Sanjayan Selvamanickam

Sanjayan Selvamanickam
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Avdeling
IT
Informasjon

Ansvarsområde
Systemansvarlig, saksarkiv, nettsider, internopplæring