Ragnar Lie

Ragnar Lie
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Avdeling
UHR-Forskning
Informasjon

Ansvarsområde
Sekretær for UHR-Forskning (hovedansvarlig), forskningspolitikk, forskningsadministrasjon/NARMA, karrierepolitikk, innovasjon, åpen forskning/Open Science, internasjonalisering og europeisk samarbeid
UHR-Bibliotek (Kontaktperson)
UHR-Museum (Kontaktperson)