Nytt styre i UHR

UHRs representantskapsmøte har i dag valgt nytt styre for UHR for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023. Rektor Sunniva Whittaker fra Universitetet i Agder blir ny styreleder, mens rektor Svein Stølen fra Universitetet i Oslo blir ny nestleder.

Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen - Klikk for stort bildeRektor ved Universitetet i Agder, og fra 1. juli 2021 også ny styreleder i UHR Universitetet i Agder       

Takk for tilliten! Jeg ser at all oppmerksomheten rundt valget viser et engasjement for UHR, og at UHR er viktig for alle institusjonstypene. Dette er et stort ansvar å være styreleder, og jeg skal gjøre mitt beste for å innfri forventningene. Jeg vil fokusere på et godt samarbeidsklima og god kommunikasjon med medlemsinstitusjonene, og håper vi i det nye styret kan utvikle UHR videre, sier Sunniva Whittaker.

Medlemmer i UHRs styre for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023

Medlemmer i UHRs styre for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023
FUNKSJON NAVN STILLIING INSTITUSJON
Styreleder Sunniva Whittaker Rektor Universitetet i Agder
Nestleder Svein Stølen Rektor Universitetet i Oslo
Styremedlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Styremedlem Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Styremedlem Hanne Solheim Hansen Rektor Nord universitet
Styremedlem Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
Styremedlem Unn-Hilde Grasmo-Wendler Direktør Norges idrettshøgskole
Styremedlem Anne Borg Rektor NTNU
Styremedlem Gunnar Yttri Rektor Høgskulen på Vestlandet
Styremedlem Tuva Todnem Lund Leder Norsk studentorganisasjon
Styremedlem Herman Siggerud Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Sunniva Whittaker Henning A. Frantzen Rektor Forsvarets høgskole
Vara for Svein Stølen Petter Aasen Rektor Universitetet i Sørøst-Norge
Vara for Klaus Mohn Ole Gustavsen Rektor Arkitektur- og designhøgskolen
Vara for Øystein Thøgersen Johann Roppen Rektor Høgskulen i Volda
Vara for Hanne Solheim Hansen Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara for Arne Krumsvik Kjetil Fretheim Prorektor MF vitenskapelig høyskole
Vara for Unn-Hilde Grasmo-Wendler Marianne Brattland Direktør VID vitenskapelige høgskole
Vara for Anne Borg Margareth Hagen Rektor Universitetet i Bergen
Vara for Gunnar Yttri Dag Rune Olsen Rektor UiT Norges arktiske universitet
Vara for Tuva Todnem Lund Vilde Veronica Haukeland Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Herman Siggerud Magnus Dybdahl Student Norsk studentorganisasjon

I valgkomiteens innstilling ble opprinnelig Anne Borg foreslått som styreleder. På møtet ble et benkeforslag fremmet med samme sammensetning av styret som i innstillingen, men med Sunniva Whittaker som styreleder. Forslaget ble begrunnet på følgende måte: 

  • Ved valg av ledelse bør det tas høyde for interessemotsetninger i sektoren. Balansen mellom ulike interesser i ledelsen av UHRs styre er avgjørende for UHRs legitimitet.
  • Det har vært tradisjon å rotere lederskapet i UHR mellom de som omtales som de gamle universitetene og de andre institusjonene (høgskolene, de vitenskapelige høgskolene og de nye universitetene). Rotasjonsordningen tilsier at det er de andre institusjonenes tur til å inneha lederposisjonen.
  • Det er prinsipielt problematisk at både foreslått styreleder og nestleder er ledere ved institusjoner som inngår i en annen formell sammenslutning (BOTT), som fremmer egne interesser mot regjering, departementet og direktorat.
  • Vi vil understreke at vårt forslag har ingenting å gjøre med innstilte styreleders kompetanse eller person. Balansert lederskap er imidlertid avgjørende for UHRs legitimitet og slagkraft som interesseorganisasjon for hele sektoren.

Forslaget ble fremmet av rektorene ved Ansgar høyskole, Arkitektur- og designhøgskolen, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, MF vitenskapelig høyskole, NLA Høgskolen, Nord universitet, Oslo Met -storbyuniversitetet, Politihøgskolen, Samisk høgskole, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og VID vitenskapelige høgskole.