Publisert 10.10.2018
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er...
Publisert 26.09.2018
Representanter fra myndigheter, nasjonale organisasjoner og UH-institusjoner i ni land var samlet i Brussel for å dele erfaringer og eksempler på god praksis.
Publisert 06.09.2018
I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning...
Publisert 31.08.2018
Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier til Aftenposten at «det er på tide å diskutere det norske tellekantsystemet der presset på å publisere er enormt og kvantitet blir vektlagt...
Publisert 13.07.2018
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en...
Publisert 21.06.2018
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...
Publisert 04.05.2018
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.
Publisert 03.05.2018
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april 2018.
Publisert 03.05.2018
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...