UHR har inngått ny mønsteravtale med Kopinor

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor har kommet til enighet om ny mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler.  

Bilde av to personer som signerer avtale. - Klikk for stort bildeHege Munch Gundersen, administrerende direktør i Kopinor, og Nina Sandberg, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet, signerer avtalen. Aron Bræstrup Løsnes

 

Avtalen gjøres gjeldende for perioden 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029. I tillegg er det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Kopinor og UHR for samme tidsrom.

Viktig avtale for UHR

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR Jon Petter Thorsen Aptum / UiA

– Avtalen er viktig for det litterære kretsløpet i Norge. Den bidrar til utvikling av gode fagbøker og sakprosa på norsk. Avtalen er et viktig bidrag for å støtte opp om norsk fagspråk, sier UHRs styreleder Sunniva Whittaker. Gjennom denne avtalen kan studenter og ansatte ta kopier og utskrifter fra utgitt materiale, både norsk og utenlandsk, uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente tillatelse. Studenter og kursdeltaker ved våre institusjoner kan også kopiere inntil 15 % av sidetallet i en bok uten å innhente tillatelse. Disse bruksrettighetene har stor verdi for våre institusjoner, 

Ny mønsteravtale bygger videre på prinsippene fra dagens avtaleform:

  • Avtalen gjelder for kalenderår og ikke studieår
  • Avtalen gjelder for fem år, fra 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029.
  • Partene er enige om at den økonomiske rammen for avtalen blir den samme som i dag, justert for KPI.
  • Den økonomiske rammen er lukket og påvirkes ikke av endringer av studentmassen og antall årsverk fra år til år.
  • Institusjonene betaler et årlig vederlag som betales i to rater, henholdsvis vår (1.april) og høst (1. nov).
  • Prinsippet om at det kan kopieres inntil 15 % av en bok eller liknende publikasjon innenfor avtalen, videreføres. Det samme gjør prinsippet om utvidet rettighetsklarering, som kan gjøres via Kopinor eller direkte med rettighetshaver
  • Det pågår nå en prosess med endringer i åndsverkloven. Endringer her kan utløse behov for å reforhandle denne avtalen. Institusjonene vil bli varslet om det oppstår behov for å reforhandle avtalen.

Lenke til avtalen finner du på denne siden.